Home Privacyverklaring

Privacyverklaring

We vinden het bij HugoKookt.com erg belangrijk dat er goed met jouw gegevens om wordt gegaan. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uit welke gegevens wij verzamelen en waarom wij dit doen. Daarnaast is te lezen wat je kunt doen als je het daar niet mee eens bent.Ā Alle persoonsgegevens die wij verzamelen worden veilig opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die deze gegevens nodig hebben. Dit doen we door technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen te hanteren.

Wie zijn wij?

HugoKook.com is gevestigd te Alkmaar en wordt gedraaid door Hugo. Alle content die je ziet is zelf geschreven en foto’s zijn zelf geschoten, tenzij anders vermeld.

Wie is verantwoordelijk?

Gegevens die wij verzamelen in opdracht van derden zijn wij niet verantwoordelijk voor. Maar dit doen we ook niet šŸ˜€ Gegevens waar wij zelf verantwoordelijk voor zijn worden in de volgende paragraaf behandeld.

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

Wij verzamelen zelf gegevens van gebruikers werknemers die via onze website contact met ons opnemen. Hierbij gaat het om contactgegevens. We bewaren deze gegevens in de basis om jouw zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. De onderstaande gegevens kunnen we verzamelen van gebruikers op dat moment:

  • Voor en achternaam. Zo kunnen we jou netjes aanspreken.
  • E-mailadres. Ook dit is een middel om contact met je op te nemen.

Verder verzamelen wij analytische data van gebruikers. Dit is geanonimiseerd! Hiervoor plaatsen we wel een cookie. Dit done wij voor Google Analytics en Pinterest.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen die de AVG stelt. Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen, de natuurlijke personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, kunnen een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die de verantwoordelijke over hen verwerkt. Je kunt een verzoek indienen tot het verwijderen van je persoonsgegevens. Dit kan alleen voor de data die we dus aan jou kunnen koppelen en dus niet de geaninimiseerde data. Mail os dan opĀ [email protected]. Wij zullen er alles aan doen om binnenkomende verzoeken zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Zijn er vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door HugoKookt.com, dan kun je middels het volgende e-mailadres contact met ons opnemenĀ [email protected]. HugoKookt.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:Ā https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

HugoKookt.com kan haar privacystatement van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen. Het meest actuele privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van HugoKookt.com. Deze versie is opgesteld inĀ Mei 2020.